Kettlebell step-ups

Step-up-øvelsen her med en tung kettlebell i hænderne tager virkelig godt fat i dine ben og baller.

Sådan laver du kettlebell step-ups

  • Tag fat om en kettlebell, og stå med den foran brystet med begge hænder.
  • Step op med den ene fod på en høj betonklods, en bænk eller lignende, og løft dig op, så du kommer helt op og står på begge fødder.
  • Step derefter ned igen med samme fod, og gentag så med modsatte fod. - Dét er i alt 1 gentagelse!

  • Lav i alt 10 gentagelser. Er du øvet, så lav 20 gentagelser.