Hortons hovedpine gif
Har du været ramt af Hortons hovedpine?

1 ud af 1.000 danskere lider af Hortons hovedpine - 33% af dem, der rammes, er kvinder.

© iStock

Hvad er Hortons hovedpine?

1 ud af 1.000 danskere lider af Hortons hovedpine, som er yderst smertefuld. Her kan du blive klogere på symptomer, årsag, behandling og forebyggelse af hovedpinen.

22. januar 2019 af Inge Eriksen

Hortons hovedpine

Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine, er forbundet med ekstreme smerter, der ofte føles helt uudholdelige. Sygdommen omtales også som selvmordshovedpinen, men heldigvis er den relativt sjælden. Kun omkring en promille af befolkningen rammes, men for de ca. 5.000 danskere, der har sygdommen, er det formentlig en ringe trøst. Hidtil har forskerne troet, at mænd er 6-7 gange mere udsatte for Hortons hovedpine, men ny dansk forskning har netop påvist, at langt flere kvinder end hidtil antaget rammes af sygdommen.

LÆS OGSÅ: Hvad er migræne?

Symptomer på Hortons hovedpine

Smerterne, der ofte beskrives som borende eller jagende, sidder typisk bag ved og omkring det ene øje. Typisk vil øjet i den ramte side blive rødt og løbe i vand, ligesom næseboret vil begynde at løbe eller stoppe til. Ofte kommer smerterne fra Hortons hovedpinen om natten efter nogle timers søvn, hvorefter patienten vil opleve en rastløshed og hverken kan sidde eller ligge stille.

Varighed for Hortons hovedpine

Hvert anfald fra Hortons hovedpinen varer fra en halv til 3 timer, og ofte rammes man af 1-2 anfald i døgnet. For de fleste kommer anfaldene i klynger af 1-2 måneders varighed, typisk på bestemte årstider, og ofte kan der gå måneder eller år, før næste klynge rammer. For 10-15 pct. er der ikke disse lange pauser mellem anfaldene.

Årsag til Hortons hovedpine

Der er ikke klarlagt én konkret årsag til Hortons hovedpine, men dels er der en vis arvelighed knyttet til sygdommen, dels mener forskerne, at noget af svaret skal findes i den dybe hjernestruktur.

Kender du de første symptomer på demens?

Hortons hovedpine gif
Hvor sidder Hortons hovedpine?

Smerten fra Hortons hovedpine sidder typisk bag ved og omkring det ene øje. 

© iStock

Behandling af Hortons hovedpine

Før dagbog over dine anfald fra Hortons hovedpinen. Det vil hjælpe en læge eller en hovedpinespecialist med at stille en diagnose og guide dig til den rigtige anfaldsbehandling. Ofte kan smerterne lindres effektivt med iltbehandlinger og indsprøjtninger. Begge behandlinger kan du selv udføre i hjemmet. Det er vigtigt, at de påbegyndes, så snart et anfald fra Horton hovedpinen nærmer sig.

Forebyggelse af Hortons hovedpine

Der findes forebyggende medicin, der skal tages hver eneste dag i klyngeperioden, uanset om man har anfald eller ej. Efter sygdomsperioden trappes medicinen ned igen. I klyngeperioden kan alkohol i selv små mængder fremprovokere et anfald, så det er en god idé helt at droppe alkohol i disse perioder.

LÆS OGSÅ: Hvad er spændingshovedpine?

Farlighed ved Hortons hovedpine

Selvom klyngehovedpine er ekstremt smertefuldt, er det ikke farligt.

Ring 112 eller søg læge, hvis...

Ring 112, hvis...

  • Du pludseligt og uden varsel rammes af en meget voldsom hovedpine.
  • Din hovedpine ledsages af andre symptomer som tale-, føle- eller synsforstyrrelser, nedsat kraft i arme og ben, stivhed i nakken, sløvhed, høj feber, kramper, ændret adfærd eller psykiske forstyrrelser. 

Søg læge, hvis...

  • Du hyppigt får hovedpine.
  • Du har hovedpine, og smertestillende medicin ikke hjælper inden for et par timer.
  • Du igennem mere end en uge har haft et dagligt forbrug af smertestillende medicin.
  • Hovedpinen ændrer karakter, fx fra at være anfaldsvis til at optræde dagligt. 

Sunde ambitioner for 2020? Hjælpen er her!

Måske er du interesseret i...

I FORM anbefaler

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: