Hverdagsaktivitet – en fantastisk fedtsluger

Sørg for, at du i løbet af en arbejdsdag får rørt dig to gange i timen.

Lov dig selv, at du fra i dag altid tager trappen.

Derfor:

Umiddelbart kan det virke overraskende, men for mange er hverdagsaktiviteten ugens største fedtsluger. Målt pr. minut tåler udbyttet ikke sammenligning med løb, aerobic og andre intensive træningsformer, men hverdagsaktiviteten hiver stikket hjem ved sit store omfang.

Sørger du for dagligt at få rørt dig, vil kalorieforbruget løbe op i en mængde, der får stor betydning for dit fedttab. Som en ekstra trumf brændes kalorierne af, stort set uden at din appetit påvirkes negativt.

For at få udbytte af hverdagsaktiviteten er det vigtigt, at du får den planlagt. Ligesom med træning kommer resultaterne ikke af sig selv, men som konsekvens af at du aktivt opsøger mulighederne for at få rørt dig.

Sådan gør du

  • Væn dig til at opsøge alle former for motion i småtingsafdelingen. Det kan være at tage trappen, rejse sig lidt hyppigere ved hæve/sænkebordet, gå ud med skraldespanden, bevæge sig ned til kollegerne og andre former for mere eller mindre spontan aktivitet. Sæt som mindstemål, at du får rørt dig mindst to gange i timen hen over arbejdsdagen.

  • Indarbejd, at du bevæger dig i mindst 30 minutter om dagen, gerne delt op i flere afsnit. Det kan fx være ved at tage cyklen på arbejde, gå et par ekstra stoppesteder, før du stiger på bussen, eller, hvis du tager bilen på arbejde, ved at møde en halv time tidligere og starte dagen med en lille spadseretur. Det kontante udbytte er helt oppe på et par hundrede kalorier om dagen og dermed nok til at smide 150 gram fedt i løbet af arbejdsugen.

  • Planlæg aktiviteter for weekenden. Udnyt tiden til at gå en lang tur eller få ordnet nogle af de huslige projekter, som kræver en fysisk indsats.