Gravid uge 40 (41. graviditetsuge)

Du har nået terminen! Kun 5-10% føder dog på selve dagen. Så har du ikke født endnu, er der ingen grund til panik. Læs mere om uge 40 og fødslen her.

Gravid uge 40 – mave og foster

GRAVID UGE 40 | Juhu! I denne uge er du nået til terminen!

© I FORM & iStock

Når du er gravid i uge 40, er du i din 41. graviditetsuge.

Dagene i denne uge bliver i jordemoder-terminologi betegnet uge 40+0-6, hvor 0-6 er det antal dage, der er gået af ugen. Når man skal sige, hvor langt du er i din graviditet, tæller man antal fulde uger og dage, du har gennemlevet af din graviditet. Fx betyder uge 40+0 den første dag i uge 40 – altså den første dag i din 41. graviditetsuge.

Gravid uge 40: Hvad sker der med dig?


Juhu! I denne uge er du nået til terminen! Når man fastsætter den, regner man fra den første dag i din sidste menstruation og så 40 uger frem – det er 38 uger efter ægløsningen og selve undfangelsen. Altså uge 40+0.

Men kun 5-10% føder på lige præcis selve terminsdagen. Har du ikke født endnu, er der derfor ingen grund til panik. Det er lige så normalt at føde to uger før terminen som to uger efter.

Er du flergangsfødende vil det typisk ske lidt hurtigere, end hvis det er dit første barn, der skal ud.

Gravid uge 40: Hvad sker der med dit foster?


Det første skrig gjalder ud i verden – eller i hvert fald i fødestuen. Og det er ikke, fordi baby er utilfreds med at sige farvel til livmoderen, at der gives lyd. Skriget er livsvigtigt.

Når barnet er født, klippes navlesnoren og forbindelsen til moderkagen afbrydes. Dermed ophører al ilttilførsel fra dig til barnet, som nu skal skaffe sig ilt på normalt vis via luftvejene og lungerne.

For det meste sker dette i løbet af de første sekunder efter, at barnet er født, og det har opnået et normalt åndedrætsmønster, når det er mindre end 1 minut gammelt.

En forklaring på, hvorfor den nyfødte så lynhurtigt begynder at trække vejret, er, at der kan være opstået lidt iltmangel under møveriet ud gennem fødselskanalen. Derfor udløses en kraftig vejrtrækningsrefleks.

Kilder: Jordemoder Christina Maltby, dingraviditet.dk, samt Sundhed.dk, Regionshospitalet-Randers.dk og rigshospitalet.dk