Hvor mange har depression i Danmark?

Ubehandlet kan depression give selvmordstanker. Desværre er det en af de mest almindelige psykiske lidelser i verden. Se, hvor udbredt depression er.

En deprimeret kvinde.

HVAD ER DEPRESSION? Depression er en reel psykisk sygdom, som kan være særdeles alvorlig for dem, den rammer.

© iStock

På verdensplan hører depression til blandt de allermest udbredte psykiske lidelser overhovedet. Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lider ca. 4-5 % af befolkningen af depression. Det svarer til ca. 280 mio. mennesker. Kun angst er mere udbredt, hvor WHO regner med, at det globale antal er ca. 301 mio.

Herhjemme ligger vi på linje med den globale kurve, og man regner med, at ca. 150.000-200.000 danskere lider af en depression. Snakker vi om, hvor mange der på et tidspunkt i deres liv kommer til at udvikle en depression, er tallet helt oppe på ca. 500.000 i Danmark alene.

Depressions-test: Se om du er deprimeret

Ifølge depressionsforsker og professor Poul Videbech kan tallet sagtens være endnu højere. Det er nemlig svært at måle på omfanget af depression, da mange går rundt med det uden nogensinde at fortælle det til nogen.

Kvinder får oftere depression end mænd

Depression rammer dobbelt så mange kvinder som mænd, og især unge kvinder er udsatte. Der findes ikke et entydigt svar på, hvorfor det forholder sig sådan, men videnskabelige undersøgelser har bl.a. vist, at kvinder bliver mere følelsesmæssigt og fysisk påvirkede af stress, der er en velkendt årsag til depression.

Andre årsager kan ifølge depressionsforsker Poul Videbech være de forskellige krav, vi som samfund stiller til mænd og kvinder. Nogle kvinder føler måske et større ansvar og et pres for, at familien og hjemmet kører på skinner, samtidig med at de skal leve op til de samme krav på arbejdsmarkedet som mænd.

Poul Videbech peger også på nogle forskellige karaktertræk, der kan være til stede hos mænd og kvinder, og som kan spille ind på depression:

“Det er ikke unormalt, at kvinder i højere grad vender ting indad og bebrejder sig selv, mere end mænd gør. Vi ser det bl.a. hos studerende, når de går til eksaminer. Hvor nogle unge mænd har tendens til at sige: ‘Går den, så går den’, så har kvinderne i højere grad tendens til at lægge pres på sig selv.”
— Poul Videbech, professor og overlæge, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Når vi snakker svær depression, hvor man kommer så langt ud, at man er i risiko for at blive selvmordstruet, er der dog ingen forskel på kønnene, og flere mænd end kvinder ender med at tage deres eget liv.