Tag på i vægt

For nogle mennesker kan undervægt være lige så stort et problem, som overvægt er det for andre. Du kan gøre noget ved det - og det bør du gøre. Især for din sundheds skyld.

Man behøver ikke at lide af nervøs spisevægring for at være for tynd, for aktivitetsniveauet, kostvanerne, generne og meget andet kan være skyld i, at vægten konstant befinder sig 4-6 kg under det ønskede.

Grænsen mellem en slank og en mager krop er hårfin og individuel fra person til person.
Ofte er det modebranchen, der definerer et skønhedsideal og spørgsmålet er, om det er nødvendigt at følge den skiftende trend. Men føler du, at du er for tynd, er der hjælp at hente, hvis du vil tage på.

Undtagelsen er, hvis du er ramt af en kronisk sygdom, der stjæler din appetit og muligvis også øger din forbrænding. I så fald kan det nemlig være meget svært at løse problemet og tage på uden medicinering.

Årsager til undervægt

Der kan være mange årsager til at nogle mennesker fra naturens side er undervægtige.

Forskellige befolkningsundersøgelser har dog fundet en klar sammenhæng mellem tobaksrygning og undervægt. Det skyldes, at rygningen hæmmer appetitten, samtidig med at den øger forbrændingen.

I tilfælde, hvor det ikke er tobaksrygningen, der er skyld i undervægten, kan nervøs spisevægring, men også et højt fysisk aktivitetsniveau eller fedtfattige kostvaner være årsagen.

Desuden har det vist sig, at generne ligeledes har afgørende betydning for, hvordan vi udvikler os. Nogle mennesker er simpelthen i besiddelse af en såkaldt "luksusforbrænding", der gør, at kroppen forbrænder langt flere kalorier, end hvad der er normalt. Arveanlæggene er der ikke så meget at gøre ved, for det er for sent at udskifte forældrene, men derfor kan man godt gøre en indsats for at tage på og mindske problemets omfang.

Hvor lidt er for lidt?

Undervægt er ofte en individuel størrelse, der dikteres af de eksisterende idealer og personlige ønsker.

I visse tilfælde kan undervægten være fremprovokeret for at leve op til et givent skønhedsideal, mens det i andre tilfælde, især inden for udholdenhedsidræt, er ønsket om at kunne yde sit optimum, der får atleterne til at tabe sig.

De nævnte tilfælde er dog luksusproblemer, der kan løses ved at ændre sin målsætning. Vanskeligere bliver det, hvis kropsvægten forbliver lav, til trods for et ønske om og en indsats for at tage på.

Udover den rent subjektive vurdering af undervægt og normalvægt findes der også et videnskabeligt mål. Verdens Sundheds Organisationen definerer således undervægt, som værende et Body Mass Index (BMI) under 18,5. Du kan selv udregne din BMI her.

Ligger du selv under de 18,5 kan du som udgangspunkt trøste dig med, at slanke, ikke-rygende mennesker, som fra naturens side er slanke, ifølge statistikken er begunstiget med en lang levetid. Det er derfor alt andet lige sundere at være naturligt undervægtig end naturligt overvægtig (BMI større end 25).