Gør musik os klogere?

Kloge folk hører Mozart. Eller gør de? Vi har spurgt en hjerneforsker, om det booster din intelligens at lytte til musik.

Børn spiller musik

MUSIK – Det rører ved nogle strenge i os at høre musik, men det er uafklaret, om det reelt gør os klogere.

© iStock

Det er ikke bevist, at du ligefrem kan få en højere IQ ved at lytte til eller spille musik, men musik stimulerer din hjerne på mange forskellige måder. Vi både bevæger os til musik, tænker over musik og føler musik.

Forskning med 30.000 danske børn har bl.a. vist, at børn, der spiller meget musik, også har en bedre arbejdshukommelse end børn, der ikke spiller musik. Det vil sige, at de fx er bedre til at tælle baglæns.

Men ligesom med hønen og ægget kan forskerne ikke sige, om børnene har en god arbejdshukommelse, fordi de i forvejen er gode til musik, eller om de er gode til musik, fordi de i forvejen har en god arbejdshukommelse.

Men vi ved, at tonerne kan påvirke den kemiske balance i vores hjerner, så vi bliver i stand til at løse nogle opgaver bedre. Fx kan evnen til at koncentrere sig blive styrket, hvis vi synger eller spiller musik, ligesom musik også ser ud til at kunne styrke de områder i hjernen, som behandler fx sprog. Og så styrker det at spille musik med andre evnen til at samarbejde.

Det bruger vi (også) musik til

Musik stimulerer belønningssystemet i hjernen.

Så når du lytter til musik, som du godt kan lide, udløses stoffet dopamin, der virker motiverende og gør dig mere modtagelig over for at lære andre ting.

Musik kan være med til at skabe en bestemt stemning...

og vi kan på den måde bruge musik til at dele bestemte følelser med hinanden. Når vi er sammen, bruger vi ofte musik til at skabe fællesskab og sammenhold.

Musik kan også bruges til at aflede vores opmærksomhed...

fx kan høj musik i fitnesscenteret være med til at distrahere dig fra, hvor hård din træning egentlig er.