Er depression arveligt?

Depression er en arvelig lidelse, og det diskuteres ofte, om det er på grund af gener eller miljø. Få depressionsforskerens svar.

En deprimeret kvinde - er hendes depression arvelig?

ER DEPRESSION ARVELIGT? Der er som regel flere ting på spil, når nogle rammes af depression, men genetik kan være én af dem.

© iStock

Ligesom med andre psykiske sygdomme som skizofreni og angst er der større risiko for at få depression, hvis nogen i din nærmeste familie har haft det. Det har i årevis fået forskere til at debattere, om arvelig depression skyldes genetik eller miljø.

Depressions-test: Er du deprimeret?

Ifølge depressionsforsker Poul Videbech kan begge dele godt ligge til grund. Du kan fx tillære dig at reagere depressivt, hvis du vokser op med en deprimeret mor eller far. Men adoptions­studier har også vist, at børn af forældre med depression stadig har højere risiko for at få sygdommen, selvom de er vokset op i en plejefamilie.

“Det er slet ikke sikkert, du udvikler depression, selvom nogen i din familie har haft det. Men risikoen er noget højere end hos alle andre. Man siger, at den ligger et sted mellem 12 og 60 pct. sammenlignet med personer, hvor depression ikke er til stede i familien.”
— Professor Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Poul Videbech uddyber samtidig, at du ikke må lade dig styre af angsten for at få arvelig depression, da genetik spiller en mindre rolle i forhold til de andre faktorer, der kan give depression.

Typiske årsager til depression

– ofte er der mere end én ting i spil:

  • Stressende livsomstændigheder (fx dødsfald, vold, sygdom, skilsmisse)
  • Belastninger under opvæksten (fx omsorgssvigt, seksuelt misbrug)
  • Arvelige forhold/genetik
  • Legemlige sygdomme (fx stofskiftesygdomme, forhøjet blodtryk)
  • Misbrug/stoffer
Grafik over årsager til depression.

Kilde: Poul Videbech, Professor og overlæge ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning