Yoga giver stærkere lunger

Bare 20 minutters yoga tre gange om ugen forbedrer din lunge-funktion markant.

Det resultat nåede en gruppe thailandske forskere frem til, efter at de havde testet 58 raske, unge mennesker med en gennemsnitsalder på 20 år. Halvdelen af de 58 dyrkede yoga, hvor de især brugte stillinger som katten, træet og kamelen, der forbedrer brystvæggens funktion.

Den anden halvdel levede, som de plejede. Efter seks uger viste gruppen, der dyrkede yoga, signifikante forbedringer i åndedræts-kapaciteten, både med hensyn til ind- og udåndingsluften. Den anden gruppe viste ingen forandring.

Forskerne mener, at årsagen til det forbedrede åndedræt kan skyldes stærkere brystmuskler, og måske også at testpersonerne blev bedre i stand til at fjerne forhindringer i luftvejene.

Et sundt åndedræt giver energi til muskler og hjerne

Lungernes opgave er at transportere ilt fra luften og ind i blodet. Ilten forsyner kroppens celler og hjerne med energi, så du har kræfter til dagens mange gøremål. En dårlig lungefunktion giver kroppens muskler for lidt ilt til energifremstillingen og gør hjerne og muskler trætte.

Yoga er godt for både krop og sjæl. Her finder du effektive yogaøvelser til begyndere og øvede.