Gravid i 40'erne

Hvis du bliver gravid i 40'erne er du mere rummelig som gravid.

Derfor skal du blive gravid i 40'erne

Tidligere stod den på papillotter og mormorarme, når man rundede de fyrre, men nu er det langtfra noget sjældent syn at se gråhårede til forældremøderne i børnehaven.

Danske kvinder har droppet mottoet fyrre, fed og færdig til fordel for fyrre, frisk og fødeklar, og antallet af nybagte mødre over fyrre er fordoblet de seneste 10 år.

Når du er fyrre, har du dog biologien imod dig: Abortraten er cirka 50 pct. på grund af kromosomfejl i æggene, og det er kun meget få kvinder over 45, der i det hele taget er fertile.