6 parametre, der har indflydelse på din lykke

Det er ikke kun dine personlige omstændigheder, der afgør din lykke. Andre faktorer uden for din kontrol spiller også en rolle. Det er dem, som forskere kigger på, når de skal forklare et lands samlede lykkeniveau.

Kvinde smiler

FAMILIE OG TÆTTE VENNER – det har betydning for vores overordnede lykkefølelse, at vi har nogle tætte bekendtskaber, som vi kan regne med.

© iStock

Er vi virkelig vores egen lykkes smed? Ikke helt. Der er nemlig flere ydre faktorer, der påvirker vores overordnede lykkeniveau. Se her, hvad der er med til at afgøre, hvor lykkelige vi er.

1. Et solidt fællesskab er et lykkeboost

Hvorvidt vi har nogen at støtte os til i svære tider, ser ud til at spille en vigtig rolle for vores overordnede lykkefølelse. Når FN hvert år beregner sit lykke-indeks, lyder et af spørgsmålene derfor også: “Hvis du var i problemer, har du da slægtninge eller venner, som du kan regne med, ville hjælpe dig, når som helst du havde brug for dem, eller ikke?”

Bliv klogere på din personlighed med test: Er du introvert eller ekstrovert?

2. Sunde og raske folk er også lykkelige folk

Et langt liv er ikke nødvendigvis det samme som et godt liv, men den gennemsnitlige levealder siger alligevel en hel del om en befolknings sundhed. Og et godt helbred er en af de vigtigste indikatorer for folks lykke.

3. Vi kommer længere med venlighed

Vi tror ofte, vi skal gøre noget godt for os selv, hvis vi vil blive gladere, men forskning tyder på, at vi i stedet burde gøre noget godt for andre. Det booster i hvert fald et lands overordnede lykke, desto mere en befolkning engagerer sig i velgørenhed.

4. Vi behøver frihed

Vi tænker nok ikke over det i det daglige, men det faktum, at vi i Danmark har muligheden for at være sammen med dem, vi vil, sige, hvad vi vil, mødes med dem, vi vil, tage, hvorhen vi vil, er faktisk afgørende for vores lykkefølelse.

5. Tillid giver tryghed, som giver glæde

Bor du i et land præget af korruption, ser det ud til, at den medfølgende utryghed siver ind i privatsfæren. Hvis du derimod bor i et land, hvor korruptionen er lav, så er det også sandsynligt, at du befinder dig i et af de lande, der rangerer højest på FNs lykke-indeks.

6. Penge gør glad, men rigdom er lige meget

Rigtige venner kan ej købes for penge, men en lille smule lykke kan man alligevel få for en skilling. Et lands bruttonationalprodukt er nemlig en vigtig faktor, når forskning skal finde frem til en nations samlede niveau af lykke.

Studier tyder på, at der er en vis sammenhæng mellem lykke og penge, men kun op til det punkt, hvor du har råd til at dække dine basale behov. Det er ikke sådan, at de rigeste er de lykkeligste, men den tryghed, der følger med en sund økonomi, ser ud til at spille en rolle.

Kilde: World Happiness Report 2019

Artiklen blev bragt i I FORM nr. 4/2020