Introvert vs. ekstrovert

De fleste af os indeholder både elementer fra den introverte og ekstroverte personlighed, men du vil typisk være overvejende det ene eller det andet. Lær at kende forskel på den introverte og den ekstroverte hjerne.

Den ekstroverte

  • Den ekstroverte hjerne har en høj tolerance for signalstoffet dopamin.
  • Hun har derfor brug for mange fysiske og mentale udfordringer, fx at optræde, være sammen med mange folk, kaste sig ud i nye ting osv.Hjernen belønner hende derfor, når hun er udadvendt, åben og energisk.
  • Derudover er nervebanerne i hjernen kortere end hos en introvert. Det betyder, at neurotransmittere som dopamin hurtigere rammer belønningscentret i hjernen, når ekstroverte bliver stimulerede.

Den introverte

  • Den introverte hjerne har en lav tolerance for signalstoffet dopamin.
  • Hun bliver derfor nervøs og udmattet, hvis der frigives for meget dopamin, fx ved sociale begivenheder.
  • Introverte reagerer positivt på det beroligende stof acetylcholin, som frigives, når vi læser eller tegner.
  • Nervebanerne i hjernen er desuden lange, så det tager længere tid for hjernen at reagere på stimuli. Derfor tænker, taler og socialiserer introverte i et langsommere tempo.

Er du introvert eller ekstrovert? Tag testen her.