Kilder til Sandheden om sundhed

Her kan du se de kilder, som I FORM har brugt til artikelserien "Sandheden om sundhed" i magasinet i 2019.

I FORM nr. 3/2020:

Kilder til “Sandheden om sundhed” – SNOT

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Michael Gaihede, overlæge og ph.d. ved Aalborg Universitetshospital, specialist i øre-næse-halssygdomme

Apoteket.dk

Politiken.dk

Vaevtissue.com

I FORM nr. 2/2020:

Kilder til “Sandheden om sundhed” – PULVERKURE

Vægttab, Robin Christensen: European Journal of Clinical Nutrition 2012, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190136

Stofskifteændringer: Current Obesity Reports 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27739007

Generelt:

Nupokuren: https://www.alt.dk/sundhed/nupokuren-eksperterne-guider-dig-gennem-fordele--ulemper
https://nupo.com/da

Cambridge vægtplan: https://cambridgedanmark.dk/vaegtplanen/
https://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1-Recomendations

I FORM nr. 1/2020:

Kilder til “Sandheden om sundhed” – RØDVIN

Tørret frugt er værre for tænderne end slik: https://www.nutfruit.org/consumers/news/detail/dried-fruits-dispelling-the-sugar-myths

Den globale produktion af tørrede frugter: https://www.nutfruit.org/files/tech/1553521370_INC_Statistical_Yearbook_2018.pdf

I FORM nr. 19/2019:

Kilder til “Sandheden om sundhed” – RØDVIN

Se WHO’s liste over 116 stoffer, der med sikkerhed er kræftfremkaldende: https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/05/OrganSitePoster.PlusHandbooks.17012019.pdf

J-kurve over den samlede dødelighed for en befolkning, der viser, at der en lavere dødelighed blandt dem, der har et lavt forbrug af alkohol, end dem, der drikker meget eller slet ikke: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016//media/E9F207EF790F41CC8CF026CDC5A0503E.ashx

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol: https://alkohologsamfund.dk/alkopedia/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-om-alkohol

Sundhedsstyrelsens rapport om ’Alkohol og Helbred’: https://www.sst.dk//media/149578E6F82D47C28077B692E4642905.ashx

Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil med tal på danskernes alkoholindtag: http://www.danskernessundhed.dk

Læs mere om det sunde plantestof i rødvin, resveratrol: https://da.wikipedia.org/wiki/Resveratrol

Danmarks Statistiks tal for forbrug og salg af alkohol: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrug-og-salg-af-alkohol-og-tobak

Coop Analyses tal for alkoholforbrug: https://om.coop.dk/coop+analyse/analyser.aspx

Europæisk YouGov-undersøgelse af alkoholindtag:
https://yougov.dk/news/2018/10/11/yougov-belyser-alkoholforbruget-i-otte-europaeiske/

Kilde til fertilitet og alkohol:
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/op-til-14-genstande-skader-ikke-fertiliteten/

Læs mere om alkoholforsker Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed i Danmark:

https://www.sdu.dk/da/sif/medarbejdere/ledelse/morten_groenbaek

I FORM nr. 18/2019:

Kilder til “Sandheden om sundhed – AKUPUNKTUR”

Generelt:

National Center for Biotechnology Information

Akupunktur som smertelindring ved fødsler:

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278378](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278378)

Placeboeffekt, Vickers:

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29198932](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29198932)

Overgangsalder:
BMJ Open 2019;9:e023637

og

doi:10.1136/bmjopen-2018-023637

Udbredelse:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28975853

Tendens til at vælge akupunktur, lande:

Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46: 448–455

I FORM nr. 17/2019:

Kilder til “Sandheden om sundhed – SOVEPILLER”

Søvnfaser:

Sleep Med Clin. (2010) 5: 559

og

https://europepmc.org/articles/PMC3041980

Orexin:

Biol Psych (2016) 79: 136

og

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223%2814%2900762-8/fulltext

Tvillingestudier om geners betydning for nattesøvnen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3792390/

Fald i forbrug:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/laegemidler/analyser-om-benzodiazepiner/fup-fakta-soveangstmedicin.pdf

og

medstat.dk

Citat af Michael Grandner, PhD i psykiatri og søvnforsker ved University of Arizona, USA:

https://www.huffpost.com/entry/melatonin-dosage-and-risks_n_56deff8ce4b03a40567a1e1e

Aftagende effekt af sovemedicin:

(Gerlach, Jes og Vestergaard, Per. Psykofarmaka - Behandling af lidelser med nervemedicin, PsykiatriFondens Forlag, 1. udgave, 3. oplag 2002.)

Råd til bedre søvn:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/soevnforstyrrelser/gode-raad-til-en-bedre-soevn/