Er der stoffer i røgede madvarer der kan være kræftfremkaldende?

Er røgede madvarer kræftfremkaldende?

Se svaret fra eksperten på iform.dk.

1. januar 2012 af I FORM

Spørgsmål

Er der stoffer i røgede madvarer, som virker kræftfremkaldende?


Svar

Røgvarer kan indeholde små mængder af uheldige stoffer, da der i røgen, der bruges til madvarerne, til tider dannes nogle kvælstof-oxider. Men det afhænger helt af, hvorledes madvaren er røget.

Foregår processen ved hjælp af overophedet vanddamp, eller er der brugt gas til opvarmning, er risikoen størst. I en røgkondensator har man undertiden fundet små koncentrationer af kvælstof-oxider som nitrit og nitrat.

Og det kan være meget uheldigt, da nitrit og nitrat kan danne biprodukter, bl.a. nitrogen-monooxid, der kan gå i forbindelse med kødets eller fiskens proteiner og danne nogle kræftfremkaldende stoffer, der kaldes for nitrosaminer.

I forsøg har man kunnet påvise nitrosaminer i både røget fisk, kød og produkter deraf. Men det har dog været i små koncentrationer, der er langt under niveauer, som er kræftfremkaldende i dyreforsøg.

Sunde ambitioner for 2018? Hjælpen er her!

Måske er du interesseret i...

I FORM anbefaler