Vigtig juridisk information

11. oktober 2008

Kære læser

De råd og vejledninger, du finder her på siten er af generel karakter og tager derfor ikke højde for de særlige helbredsmæssige forhold, der måtte være hos den enkelte læser. Det er vigtigt at understrege, at de informationer, du finder på IFORM.dk, under ingen omstændigheder må erstatte professionel, lægefaglig rådgivning. Nærer du den mindste tvivl om, hvorvidt f.eks. en slankekur eller et motionsprogram kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for dig, så spørg din læge, inden du går i gang. IFORM.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med den enkelte læsers udførelse af f.eks. motionsprogrammer, slankekure, kostomlægninger gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt her på siten.

Eksterne links

Vi gør opmærksom på, at siten IFORM.dk indeholder links til sider, som ikke drives af Bonnier Publications International AS, og som vi derfor ikke kan påtage os noget ansvar for indholdet af.

Ophavsret

Alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til materiale og information på IFORM.dk tilhører alene Bonnier Publications International AS - også indlæg sendt til sitens debatforum eller spørgsmål stillet til siten. Privat brug af materialet er tilladt uden forudgående godkendelse - al anden brug af materialet kræver godkendelse af:

I FORM
Strandboulevarden 130
2100 København Ø
Tlf: +45 39 17 20 00
E-mail: [email protected]

Personlige oplysninger

Alle personoplysninger som afgives i forbindelse med et besøg på IFORM.dk behandles fortroligt, og videregives ikke til andre uden den pågældendes samtykke. Bonnier Publications International AS har endvidere indført en række organisatoriske og tekniske forholdsregler, der skal sikre, at uvedkommende ikke får adgang til oplysningerne, f.eks. gennem hacking. Du kan som bruger af siten til enhver tid forlange at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig og kræve, at oplysningerne slettes helt eller delvist.

IFORM medlemmer

Bonnier Publications International AS forbeholder sig ret til at anvende oplysninger af generel art (navn, køn, alder, interesser osv.) i forbindelse med vores markedsføring, herunder annoncering. Videregivelse i markedsføringsøjemed sker alene til andre selskaber inden for Bonnier-koncernen. Vi sender ikke uopfordrede e-mails med reklameindhold.

Ovenstående betingelser er omfattet af dansk lov, og tvister i anledning heraf eller indeholdet af IFORM.dk kan alene indbringes for danske domstole.

Hvis ovenstående betingelser ikke kan godkendes, beder vi dig forlade siten.

Sunde ambitioner for 2020? Hjælpen er her!

Måske er du interesseret i...

Hvor gør du størst indsats for klimaet?


I FORM anbefaler

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: